LigaTie-Solutions

Diarienummer 2015-03285
Koordinator Resorbable Devices Aktiebolag - Resorbable Devices AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Externa länkar

Företagets webbsida