Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Life Science Days Paris 2019

Diarienummer
Koordinator DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Presentera Bolaget och bolagets produkter till investerare och potentiella samarbetspartner på French-Swedish Life Science Days 2019 i Paris - Bolaget och bolagets produkter presenterades till deltagare av eventet. 6 one-to-one möte organiserades och 10-tals icke-bokade diskussioner med deltagare ägde rum.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Etablerades personliga kontakter med deltagare av eventet 2. Mycket givande diskussioner med investerare och representanter från stora läkemedelsbolag ägde rum.

Upplägg och genomförande

Det här eventet var mycket intensivt och givande, lika effektivt som tidigare Life Science Days i Paris. Eventet är ett viktigt steg i marknadsföringen av bolaget på både kort och långt sikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 september 2019

Diarienummer 2019-04419

Statistik för sidan