LIBA-leukocytisolering baserad på akustofores.

Diarienummer 2013-05384
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektrisk mätteknik
Bidrag från Vinnova 829 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ta fram en ny typ av aferensmaskin, baserad på akustofores, för att effektivare kunna separera vita och röda blodkroppar. Ett protokoll för detta är nu utvecklat och ett prototypsystem har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Att snabbt kunna få tillgång till en ren population av vitablodkroppar från ett blodprov utan att behöva centrifugera och manuellt pipettera provet har en tydlig position på den biomedicinska och bioanalytiska marknaden såväl som inom klinisk diagnostik. Den utvecklade metoden planeras att patenteras och kommer såsmåningom att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det finns ett uttalat intresse av den utvecklade plattformen från flera potentiella kunder både nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Arbetet har fungerat bra mellan de tre parterna. Lunds Universitet har bidragit med uppmätning av cellegenskaper och experimentell utveckling av separationsprotokoll. Acousort AB har bidragit med utveckling av prototypsystemet, teoretisk beräkning av lämpliga buffertsystem samt konsultation vid cellegenskapsuppmätning och separationsutveckling. Region Skåne har bidragit med expertis om de kliniska behoven och med kliniska prover.

Externa länkar

www.acousort.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.