LeviVent AB - Utveckling av en unik och innovativ basprincip för integrering i framtidens badrums- och köksfläktar.

Diarienummer 2014-02206
Koordinator LeviVent AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål för projektet var att utveckla en unik och innovativ basprincip för integrering i framtidens badrums-och köksfläktar. Projektet var uppdelat i olika Work Packages. I den tekniska delen har vi utvecklat en rotor-prototyp med magnetisk upphängning och styrelektronik. Vi har testat basprincipen i labbmiljö för olika parametrar som är viktiga för en rotor. I den andra Work Package har vi utvecklat vårt kontaktnätverk och kommit till viktiga beslut om framtidens vidareutveckling av baspincipen till en potentiell produkt.

Resultat och förväntade effekter

I detta projekt har vi testat ett ny basprincip för framtida mindre fläktar. Detta består av en magnetiskt upphängd rotor som kommer att vara del i ett fläktsystem. Vi fick bra mätresultat och vi har fått en fördjupad förståelse av problematiken kring stabilitet och stiffness av en roterande rotor som är magnetiskt upphängd. Vi har lyckats konstruera en rotor som fungerar under vissa förutsättningar. Vi är optimistiska att vi kan lösa de resterande tekniska problemen i en nära framtid.

Upplägg och genomförande

Det fanns två svåra delar att lösa: den elektroniska styrningen med mjukvarudelen, och den mekaniska delen. Vi har tillsammans med nya kontakter i vårt nya nätverk kunna konstruera en lyckad mätuppställning. Stiffness, stabilitet och brusförhållande är några viktiga mekaniska parametrar som vi har lyckats mäta upp. Vi har letat efter aktuell statistik om motorer och andra applikationer för vår basprincip. Vi har varit delaktiga i diskussioner om framtidens energieffektiva motorer (speciellt för fläktar) i samarbete med Energimyndigheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.