Letsnano - Engineering nanofluids for efficient lubrication and thermal management

Diarienummer 2015-04878
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 999 227 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2015-00070-en

Syfte och mål

Vi har uppnått våra mål för att verifiera tekniken genom industriella pilotprojekt via ett projekt med Scania. Vi har undersökt lämplig produktion alternativ och planerar att outsourca nanomaterialproduktionen där vi formulerar nanofluiderna. Analys av IP visade ett oskuldslandskap för vårt fokusområde för nanosmörjmedel för MQL. Vi har ansökt om internationell projektfinansiering via SMARTEureka-programmet, liksom gjort några pitching-samtal innan investerarnas panel. För närvarande är vi i kontakt med InnoEnergy för att gå med i sitt paraply som en avancerad start-up.

Resultat och förväntade effekter

Tekniken har verifierats i samarbete med Scania, testning av nanofluider med MQL på motorblocktillverkning från Scania. Det finns fortfarande problem med att leverera nanofluider i MQL boostersystem, som vi försöker lösa. Det finns andra plattformar, bland annat metallformning där nanofluider testas i nya projektkonstellationer.

Upplägg och genomförande

Letsnano etablerade sina lokaler på Greenhouse Labs, där pulverproduktion och nanofluidsformulering har utförts. Avtal med grupper inom KTH har upprättats för provning av material. Med rekrytering av teknisk personal utförde Letsnano ett litet ternärt projekt i KTH-Letsnano-Scania konstellation för att visa effektiviteten hos utvecklade Nanofluids i industrimiljö. Vår analys visade en förbättrad ytbehandling (bättre ytjämnhet) lägre yttemperatur och längre verktygslivslängd när nanofluid-MQL används.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.