LENS - Logistics and Environment Research Network of Sweden

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 2 114 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - januari 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04786

Statistik för sidan