Ledningsfilosofier och systemiska utvecklingsverktyg i sektoriella innovationssystem och kluster

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kronor
Projektets löptid juni 2007 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02250

Statistik för sidan