Ledning av Innovationsprocesser för Affärsdrivna Nätverk

Diarienummer 2008-00414
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för industriell teknik och management
Bidrag från Vinnova 3 880 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla svenska miljöteknikföretags innovationsprocess för att realisera helhetslösningar genom samverkan med andra leverantörer i affärsdrivande nätverk med stark förankring i behov hos kunder och användare. Kunden finns på en tillväxtmarknad.

Resultat och förväntade effekter

Industriella resultat: ·För medverkande företag ska nya innovationer i form av helhetslösningar vara framtagna som är anpassade för tillväxtmarknader. ·För medverkande företag ska affärsmodeller vara framtagna. Akademiska resultat: · ökad kunskap om hur man leder innovation av integrerad produkt och tjänsteutveckling i affärsnätverk. · ökad kunskap om hur affärsmodeller kan vara utformade för att små och medelstora miljöteknikföretag ska kunna etablera sig på tillväxtmarknader. · ökad kunskap om hur om hur stödaktörer kan bidra i små och medelstora miljöteknikföretags innovationsprocesser för affärsdrivande nätverk · Kunskap om hur man fångar kundbehov och på potentiella tillväxtmarknader.

Upplägg och genomförande

I projektet kommer två nätverk av miljöteknikföretag av medverka Projektet är ett aktionsforskningsprojekt och nätverken kommer att träffas regelbundet i workshops med egna aktiviteter mellan nätverksmötena. I projektet kommer kunskap från det Vinnova finansierade projektet Effektiv produktframtagning och produktion för funktionsförsäljningskoncept (IPSE) att användas och vidareutvecklas.

Externa länkar

http://www.ipse.se/lian

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.