Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ledning av Innovationsprocesser för Affärsdrivna Nätverk

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för industriell teknik och management
Bidrag från Vinnova 3 880 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla svenska miljöteknikföretags innovationsprocess för att realisera helhetslösningar genom samverkan med andra leverantörer i affärsdrivande nätverk med stark förankring i behov hos kunder och användare. Kunden finns på en tillväxtmarknad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Industriella resultat: ·För medverkande företag ska nya innovationer i form av helhetslösningar vara framtagna som är anpassade för tillväxtmarknader. ·För medverkande företag ska affärsmodeller vara framtagna. Akademiska resultat: · ökad kunskap om hur man leder innovation av integrerad produkt och tjänsteutveckling i affärsnätverk. · ökad kunskap om hur affärsmodeller kan vara utformade för att små och medelstora miljöteknikföretag ska kunna etablera sig på tillväxtmarknader. · ökad kunskap om hur om hur stödaktörer kan bidra i små och medelstora miljöteknikföretags innovationsprocesser för affärsdrivande nätverk · Kunskap om hur man fångar kundbehov och på potentiella tillväxtmarknader.

Upplägg och genomförande

I projektet kommer två nätverk av miljöteknikföretag av medverka Projektet är ett aktionsforskningsprojekt och nätverken kommer att träffas regelbundet i workshops med egna aktiviteter mellan nätverksmötena. I projektet kommer kunskap från det Vinnova finansierade projektet Effektiv produktframtagning och produktion för funktionsförsäljningskoncept (IPSE) att användas och vidareutvecklas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00414

Statistik för sidan