Ledarskapslabbet Pilot Kunskapsstöd LiU

Diarienummer 2015-04128
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bidrag från Vinnova 580 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Ledarskapslabbet riktades mot konsultföretag (tjänsteutvecklare) som ville utveckla tjänster för att öka organisationers förmåga till innovation och förändring. Målet för kunskapsstödet var att stimulera användning av forskningsbaserad kunskap om innovationsledning, förändring och utveckling samt att bidra till lärande inom de fyra konsult/behovsägarkonstellationerna bl.a. genom återkoppling och stöd för reflektion kring innovationsförmåga och förutsättningar för innovation i offentlig sektor.

Resultat och förväntade effekter

På sikt förväntas satsningen bidra till ökat utbud av professionella tjänster för innovationsledning i offentlig sektor. Samtliga tjänsteutvecklare utvecklade befintliga koncept eller nya tjänster för offentlig sektor. En slutsats är att samverkan, utvecklandet och testandet av nya tjänster i labbet gav effekt men kan behöva mer tid så allas perspektiv kan bidra och att konsulters möjligheter att skapa långsiktiga samverkanskontrakt med behovsägare är begränsade och kräver nytänkande från båda parter.

Upplägg och genomförande

Ledarskapslabbet bestod av en process där gemensamma workshops kombinerades med praktiskt ´fältarbete´ mellan de fysiska träffarna. Projektet Kunskapsstöd löpte under perioden mars 2015 till juni 2016 och bestod av i fyra arbetsblock/-paket: A. Detaljplanering av innehåll och genomförande. B. Kunskapsstöd, primärt för tjänsteutvecklarna, vilket avser forskarnas insatser vid projektgemensamma workshops och i ´fält´. Kunskapsstödet till tjänsteutvecklarna utgjorde forskarnas främsta och mest omfattande uppgift i Ledarskapslabbet. C. Analys D. Rapportering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.