Learner - Tillgänglig och skalbar digital läxhjälp

Diarienummer 2016-01525
Koordinator Learner Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Learner har kört betatester med användare som initialt indikerat bra resultat. Eleverna har använt systemet och fått hjälp. Den artificiella intelligensen har i viss utsträckning kunnat svara på frågor, men en stor del har fortfarande varit handpåläggning. Färdiga svarsalternativ har gjort det möjligt att testa en relativt komplett tjänst med nuvarande version av vår AI, men för en färdig produkt krävs mer utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Den artificiella intelligensen har fungerat, även om den har en bit kvar till att vara självständig. Parallellt med projektet har marknaden undersökts vidare och utvärderats. Den framtagna betaversionen av produkten har presenterats och alternativ för kommersialisering har utvärderats. Resultatet har dessvärre visat på en alltför låg betalningsvilja vilket minskar möjligheten till att skala upp tjänsten. Därför måste alternativa lösningar till finansiering för vidareutveckling mot en färdig produkt och en bredare kommersialisering hittas.

Upplägg och genomförande

Chattesterna visade att det matematiska innehållet var väldefinierat och relativt enkelt att hantera automatiskt. Däremot visades efterhand en allt större komplexitet i sättet eleverna uttryckte sig på. En kombination av fritext och svarsalternativ utvärderades och visade lovande resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.