Lean och innovationsförmåga

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Utifrån projektets perspektiv identifiera kunskapsluckor när det gäller hur ett Lean-perspektiv kan bidra till innovationsförmåga, konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån vårt projektperspektiv anser vi att Lean production har potential att bidra till innovationsförmågan, konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom två aspekter: medarbetardriven innovation integration av värdeflöden.

Upplägg och genomförande

Vi beskriver resultat från vårt forskningsprojekt med perspektiv på hur Lean bidrar till innovationsförmåga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.