Lead user metod VGR

Diarienummer
Koordinator Västra Götalandsregionen - Regionala utvecklingsnämnden, Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - augusti 2013
Status Avslutat