LEAD i Östergötland AB

Diarienummer 2015-00201
Koordinator LEAD i Östergötland AB
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering