LCDM ”Life Cycle Data Management”

Diarienummer 2017-02443
Koordinator SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB
Bidrag från Vinnova 1 999 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är: - Etablera nätverk med de internationella partners som jobbar aktivt med standarden ISO 15926. - Skapa en projektgrupp där resultatet av det internationella arbetet kan realiseras med hjälp av små, medelstora och stora företag i gemenskap. - Ta fram en pilot baserat på ISO 15926 - Genomföra en nationell konferens under 2018 - I detta projekt (fas 1) arbeta fram en konkret projektplan på hur en etablering av ”LCDM” kan etablera en gemensam lösning på ett gemensamt problem

Förväntade effekter och resultat

En projektplan för införandet av LCDM på nationell nivå baserat på den erfarenhet som skapats i projektet, dels med de internationella kontakterna och partnerskapen som vi tänkt skapa men också via det samsyn som vi skapat under projektet där ”Vi före Jag” genomsyrar arbetet. Att alla förstår att alla tjänar på använda ett gemensamt språk som öppnar möjligheter istället för att låsa in dem i sluta ”point to point” integrationer. SSG kan spela en viktig roll som det neutrala navet för den fortsatta standardiseringen och samverkan med de internationella partners som finns på området.

Planerat upplägg och genomförande

Mycket av arbetet genomförs genom arbetsmöten, kartläggning och behovsundersökningar med potentiella nyttjare, dialog med relevanta befintliga projekt, dialog med leverantörer. Arbetspaketen består av femstycken arbetspaket som är WP1 - Projektledning WP2 - Workshops WP3 - Pilot WP4 - Nationell konferens och slutrapport, WP5 - Projektplan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.