Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Lätta transmissionskomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 850 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Stål som, i kombination med vald värmebehandling, förväntades ge en högre prestanda än dagens stål valdes. 57% av de provade stål- och värmebehandlingskombinationerna gav en hållfasthetsökning som var 40-80% högre än referensmaterialet, stål 21NiCrMo2 vid kuggrotsutmattning. Hållfasthetsökningen kan antingen utnyttjas genom att mindre komponenter kan tillverkas, vilket kräver omkonstruktion, alternativt i befintlig konstruktion för att ta ut högre moment. För ett kugghjul är det möjligt att nå upp till 50% viktsbesparing beroende på valt koncept.

Resultat och förväntade effekter

Utmattningshållfastheten har utvärderats avseende böj- och kontaktutmattning. Underlaget är en systematisk jämförelse för framtida utveckling och konstruktion. Det visar också en metodik för att arbeta med lättviktslösningar och är fortsatt ett mycket användbart referensmaterial. Då respektive kombination inte var möjlig att optimera kan det finnas potential för ytterligare förbättring av prestandan. En vikts-, kostnads- och miljöanalys har gjorts, som ytterligare underlag för framtida val.

Upplägg och genomförande

41 kombinationer av stål, värmebehandling och eventuellt efterföljande process har provats. Stålen valdes från nivån ”något bättre än dagens” till ”avsevärt bättre än dagens” (Ferrium C64). Avsikten var att skapa ett så brett underlag som möjligt. Detta gäller även prestandautvärderingen som gjordes genom kuggrotsutmattning, roterande-böjprovning och kontaktutmattning. Syftet var att skapa ett omfattande jämförande material, vilket saknades sedan tidigare. Omfattningen medförde dock att respektive kombination inte var möjlig att optimera.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-01907

Statistik för sidan