Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Låt 3D modellering bli tillgängligt för alla

Diarienummer
Koordinator Anymaker AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att får en tydligare bild av den inverkan vi kan ha på barns utveckling, och hur vi bäst kan nå ut till dem. Vi har närvarat på skolor och genomfört workshops kring skapande. I dessa har vi använt vår egna mjukvara i kombination med extern mjukvara. Målet här har varit att lära oss mer om användarupplevelse och engagemang från elever och lärare, samt att utvärdera vår affärsmodell. Vi har även varit i kontakt med forskare inom spatialförmåga, för att lära oss mer om vår mjukvaras potentiella effekter, och eventuella utvecklingsmöjligheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten i skolorna har varit väldigt positiva ur en användarsynvinkel. Vi har fått mycket god respons från elever, som sett positivt på upplevelsen, och rektorer och pedagoger, som sett de möjligheter vår mjukvara skapar för utbildningen, och elevernas engagemang. De preliminära resultaten för affärsmodellen pekar på att vi inte ska gå genom skolan för att hitta en fungerande inkomstmodell, utan genom hemanvändare. I vår kommunikation med forskare har vi fått ytterligare bekräftelse på vikten av spatialförmåga, och att vår mjukvara potentiellt kan ha mycket goda effekter.

Upplägg och genomförande

Inför våra besök i skolorna tog vi fram studiematerial för eleverna och lärarna. Materialet bestod av bygginstruktioner som underlättar inlärandet i vår mjukvara, och en enkel lärarhandledning för lärarna med exempel på lektionsplaner (återfinns bland länkarna nedan). Vi lade också tid på utveckling av betydande funktionalitet, både inför studien, och efter - baserat på resultaten. Vi förbättrade användargränssnittet, lade in funktionalitet som önskats av våra användare, och vi lade in exportfunktionalitet för att användare skulle kunna skapa tillsammans.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05104

Statistik för sidan