Lasersvetsning - Smältans fysik och kemi

Diarienummer 2013-01139
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 083 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och verifiera en simuleringsmodell för lasersvetsning av legering 718 och Haynes® 282®. Med hjälp av en sådan modell kan olika geometriska aspekter av en lasersvets optimeras. Vidare skall oönskade instabiliteter, som kan leda till defekter och sprut, modelleras, för att om möjligt kunna undvikas. Genom att använda lasersvetsning minskar deformationer, spänningar och risk för sprickbildning, vilket leder till en effektivare och mer kostnadseffektiv produktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att utveckla och verifiera en modell för simulering av lasersvetsning av legering 718 och Haynes® 282®. De egenskaper som skall predikteras är robusthet, svetsmidja, rotsidans nedhäng (geometri) samt porositet, och sprut (instabilitet). Projektet kommer att ge GKN ökad förmåga att ta sig an nya specialiseringsområden där konstruktion, simuleringsteknik, fabrikation och i synnerhet lasersvetsning är en viktig del vilket bidrar till ökad konkurrenskraft utifrån ett internationellt perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Mjukvaran OpenFOAM kommer att användas i projektet och appliceras till aktuell fiberlaser, material och övriga förhållanden som ett första steg i doktorsprojektet. Projektet inkluderar också modellering av ljusbågssvetsning med implementation på beräkningsmjukvaran OpenFOAM. Arbetet hanterar områden som termisk modellering av smält metall, fasomvandling, koppling mot plasma och spårning av ytor i smältbadet. I projektet ska validering göras mot verkligt resultat i form av en svetsad delkomplett där validering av hela den ovan nämnda kedjan görs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.