Laserinstrument för nykterhetskontroll

Diarienummer 2010-00383
Koordinator AVILAR AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - september 2011
Status Avslutat