Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Large scale IoT workload processing

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS North
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa nya kontakter med Brasilianska partners, för att bygga nya FoI-projekt. Vi anser oss ha skapat ett antal värdefulla kontakter i Brasilien inom Senai och Universitet. Vi har även ökat vår förståelse hur den Brasilianska finansieringsmodellen fungerar.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett antal kontakter i Brasilien, som vi avser bygga nya projekt med. Effekten går ej bedöma än, då vi inte skapat några uppföljningsprojekt ännu.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att åka och medverka på de besök och matchmakingevents som planerats av RISE/Vinnova. Detta har vi (jag) genomfört.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2019

Diarienummer 2019-03674

Statistik för sidan