Lärande allianser; sammanlänka intressenter med aktionsforskning för social innovation inom hälsosamt åldrande

Diarienummer 2013-02582
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Lärande allianser med intressenter kring åldrande och integration (kommun, primärvård, sjukhus, universitet, föreningar) etablerades i Västra Götaland för att skapa hållbara förutsättningar för process-, organisations- och tjänsteinnovation för att möta ökat åldrande och migration. Fokusgrupper från olika minoritetsgrupper utforskade generationsöverskridande behov, mångfaldsutmaningar i relation till äldres och anhörigas behov utforskades med vård- och omsorgspersonal, och innovationsidéer för gemensamma lösningar för ökad integration och hälsa samlades in.

Resultat och förväntade effekter

Kommun & landsting tränades i metoder att forma hållbara lärande allianser för medskapande lösningar för äldre och anhöriga i form av sociala, organisatoriska & tekniska innovationer. Indikatorer, personcentrerade metoder & verktyg för en åldrande befolkning med mångfaldsutmaningar togs fram. Fokusgrupper gav äldre och anhöriga möjlighet till dialog i syfte att identifiera behov, och kulturföreningar skapade fler länkar till lokalsamhället för att stödja ett värdigt åldrande. Forskningsbidrag inom åldrande, välbefinnande & integration ur ett tvärkulturellt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Tvärsektoriellt team av intressenter formats i varje kommun inom åldrande, integration & hälsa för en hållbar lärande allians. Genom deltagande aktionsforskning dokumenterades och delades resultat, prioriterades idéer och utformades handlingsplaner för att leverera innovation av tjänster, produkter, organisationsformer, samarbetsvägar och policyer för kommun, landsting & föreningar. Personal utbildats och handletts i strategier för äldre invandrare och anhöriga, samt i en välbefinnandemodell för personcentrerad vård med nya indikatorer för uppföljning av äldre.

Externa länkar

EI WISH - Att åldras med välbefinnande och värdighet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.