LARA Diagnostics en innovativ metod för tidig diagnostik av perifer neuropati

Diarienummer 2014-04994
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 höst

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla och patentsöka en produkt för kvantitativ och säker bedömning av sk perifier nervfunktion hos diabetiker. Därtill ville man genomföra teknisk, klinisk validering samt användarvänlighetstester för att stå redo för en kommersiell introduktion. Man har idag genomfört dessa aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Produkten färdigutvecklad och testad i tekniska och kliniska miljöer, men färdigställd regulatorisk dokumentation. Produkten har potential att reducera antalet komplikationer till följd av perifer neuropati, bidra med ökad kunskap inom området, generera signifikanta samhällsbesparingar och framförallt minska lidande för enskilda patienter.

Upplägg och genomförande

Vi har nått merparten av de initialt satta målen, och har arbetat med tydliga målsättningar. Slutanvändare har testat produkten, och mål är uppnådda avseende produktprestanda, IP, regulatoria och produktion.

Externa länkar

LARA Diagnostics hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.