LARA Diagnostics en innovativ metod för tidig diagnostik av perifer neuropati

Diarienummer 2014-04994
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att skapa de förutsättningar som kommer krävas för lyckad marknadsintroduktion av Vithess - en innovativ produkt för tidig bedömning av perifera nervskador. Detta ska göras genom klinisk, teknisk och kommersiell verifiering, där Vithess ska utvecklas och testas i enlighet med slutanvändarnas och marknadens krav. Vidare är syftet med den kommersiella verifieringen att utföra de aktiviteter som krävs för att utveckla en verifierad affärsplan och säkerställa att förutsättningar för fortsatt utveckling är på plats efter avslutat projekt.

Förväntade effekter och resultat

Med förutsättningen att förväntade mål nås kommer vi efter avslutat projekt vara redo för kommersialisering av Vithess. Vårt huvudmål är att bli ett sverigebaserat medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer högkvalitativ utrustning för tidig detektion av perifer neuropati. Med detta mål i sikte ser vi att LARA Diagnostics har potential att reducera antalet komplikationer till följd av perifer neuropati, bidra med ökad kunskap inom området, generera signifikanta samhällsbesparingar och framförallt minska lidande för enskilda patienter.

Planerat upplägg och genomförande

Två kliniska studier samt teknisk verifiering där Vithess utvecklas och testas i enlighet med slutanvändarnas och marknadens krav på användarvänlighet och noggrannhet ska utföras. Den kommersiell verifiering kommer genomföras med fokus på att definiera vår första kundgrupp och etablera de kontakter med externa parter som kommer krävas för att leverera och utveckla vårt värdeerbjudande. övriga viktiga aspekter så som att verifiera vald IP-strategi samt säkerställa möjligheten att erhålla regulatoriskt godkännande kommer också utföras inom ramen för detta projekt.

Externa länkar

http://www.laradiagnostics.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.