Länskulturskapare

Diarienummer 2015-05973
Koordinator Region Uppsala - Kultur och bildning
Bidrag från Vinnova 102 582 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Planering hösten 2015

Syfte och mål

Projektet har kartlagt liknande satsningar och undersökt kommunala och regionala verksamheters förutsättningar och behov av samarbete med professionella kulturskapare inom olika konstarter. Målet för förstudien Länskulturskaparen var att ta fram förslag på en eller flera modeller för hur den här funktionen skulle kunna se ut, samt en plan för genomförande. Detta samt plan för genomförande finns bifogat. (Läs vidare i bifogat dokument)

Resultat och förväntade effekter

Planeringsprojektet Länskulturskaparen resulterade i en förstudie med två modeller för funktionen länskulturskapare, samt och en plan för genomförande av en pilotstudie med start hösten 2017. Tjänsten som länskulturskapare syftar dels till att skapa ett rikare kulturliv, kanske framför allt utanför storstäderna, dels till att i högre grad involvera konstnärers kompetenser i utvecklandet av offentliga verksamheter och processer. (Läs vidare i bifogat dokument)

Upplägg och genomförande

Vi har i projektet genomfört fyra arbetspaket: AP1: Framtagande av modell och genomförandeplan inkl. finansiering. (mars-sept) AP2: Kartläggning och omvärldsbevakning (mars-april) Kartlägga tidigare liknande initiativ AP3: Seminarium/workshop (april-maj) Workshop för att ta fram möjliga arbetsområden, diskutera möjlig organisation och finansiering. Syftet är också att skapa intresse och bred förankring för modellen i länet. AP4: Slutseminarium (sept) (läs vidare i bifogat dokument)

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.