LanguageLab

Diarienummer
Koordinator KANJI LEARNING LAB AB - Learning Lab AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00591

Statistik för sidan