Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Långsiktig IP-strategi

Diarienummer
Koordinator ALFA NEON AKTIEBOLAG - ALFA NEON SKYLTFABRIK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att skapa en långsiktig IP-strategi vilket vi lyckats att göra, i vissa avseenden än bättre och mera omfattande än vad vi räknade med initialt. Projektet har varit tänkvärt och ögonöppnande samt kommer att vara värdefullt för oss lång tid framöver vid utvecklandet av vårt marknads- och verksamhetsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är som nämnts ovan över förväntan och vi har nu en långsiktig IP-strategi som blir ett mycket starkt och viktigt vapen i utvecklandet av vår långsiktiga marknads- och verksamhetsstrategi. IP påverkar oss långt mycket mer än vi tidigare insett och denna insikt gör att vi kommer skaffa oss konkurrensfördelar inom många plan framöver.

Upplägg och genomförande

Vi har tillsammans med våra konsulter arbetat grundligt med vår IP-strategi där vi kartlagt våra IP-portföljer, skapat listor, koordinering med olika handläggare, analyser, genomgång av olika databaser för varumärken/patent/mönsterskydd etc. Även lagt ner stort arbete på domäner lediga/upptagna, möten och behovsanalyser, dokumentering, matchning mot affärsplaner/innovationer, omvärldsanalys, tekniksökning osv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04929

Statistik för sidan