Landet Lagom och framtiden

Diarienummer 2015-07070
Koordinator DIALOGOS FÖRLAG AB
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat