Landet Lagom - Svensk innovationsförmåga, ekonomi och välfärd i ett institutionellt perspektiv

Diarienummer 2012-04645
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLES (SNS) S - Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Serviceaktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med stödet från Vinnova, FAS/Forte och Tillväxtanalys för utgivning av boken ´Kan Landet Lagom vara bäst´ var att få till stånd seminarier och diskussioner och därmed ökad förståelse för de institutionella förutsättningarna för tillväxt, innovationer och välfärd. Från och med presentationsseminariet i slutet av augusti som besöktes av så gott som alla större departement och myndigheter har seminarie- och föreläsningsverksamheten fortsatt under hela hösten i samarbete med organisationer, studieförbund, forskningsgrupper, myndigheter och enskilda studie/cirkelgrupper med en frekvens av ungefär en ´formellt organiserad´ föreläsning/seminarium i veckan. Denna verksamhet kommer att fortsätta under våren 2014.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.