Landet Lagom - Svensk innovationsförmåga, ekonomi och välfärd i ett institutionellt perspektiv

Diarienummer
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLES (SNS) S - Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Serviceaktiebolag
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med stödet från Vinnova, FAS/Forte och Tillväxtanalys för utgivning av boken ´Kan Landet Lagom vara bäst´ var att få till stånd seminarier och diskussioner och därmed ökad förståelse för de institutionella förutsättningarna för tillväxt, innovationer och välfärd. Från och med presentationsseminariet i slutet av augusti som besöktes av så gott som alla större departement och myndigheter har seminarie- och föreläsningsverksamheten fortsatt under hela hösten i samarbete med organisationer, studieförbund, forskningsgrupper, myndigheter och enskilda studie/cirkelgrupper med en frekvens av ungefär en ´formellt organiserad´ föreläsning/seminarium i veckan. Denna verksamhet kommer att fortsätta under våren 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04645

Statistik för sidan