Lämplig bilförare efter skada/sjukdom - kan en kortare screening visa vägen

Diarienummer 2014-05428
Koordinator MOBILITETSCENTER I GÖTEBORG EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 327 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Mobilitetscenter i Göteborg utför c:a 400 körlämplighetsutredningar per år, men behovet i Västra Götalandsregionen och i Sverige är betydligt större. Syftet med planeringsprojektet var att identifiera, analysera och skapa nätverk och förutsättningar för att en kortare bedömning ska kunna genomföras inom primärvård/öppenvård. Detta har genomförts och ett nätverk har bildats för nästa steg i utvecklingen av en rutin för körkortsmedicinska utredningar.

Resultat och förväntade effekter

För att minska risken som bilförare med trafikfarliga sjukdomar och nedsatt kognitiv funktion utgör, behöver rutiner för testmetoder och kriterier för kognitiv förmåga upprättas. I planeringsprojektet har ett antal bedömningsinstrument identifierats som lämpliga screeninginstrument och verifierats med stöd av kliniska data. En utbyggd screening med god precision kan bidra till ökad trafiksäkerhet. Därmed minskar risken för trafikolyckor orsakade av förare med diagnoser där nedsatt kognitiv förmåga kan påverka förmågan att agera som trafiksäker förare.

Upplägg och genomförande

Via den workshop som genomförts och nätverkskontakter inom planeringsprojektet har vi funnit aktörer som arbetar inom primärvården i Västra Götalandsregionen och är i uppstarten med att hantera behovet av att utföra körkortsmedicinska bedömningar. En statistisk analys har visat att de tester som används vid utredning på Mobilitetscenter kan ge vägledning vid en första screening i körkortsmedicinska utredningar. För fortsatt utveckling av rutin för detta i primärvården behöver tolkningsinstrument utarbetas och handledning från Mobilitetscenter vara möjlig.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.