Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Läkemedelsresistens ADA

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation System
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen för det här förberedande projektet var att tillsammans med Innovationsplasten på Karolinska Universitetssjukhuset göra en Strategisk plan för hur projektet skall genomföras och implementeras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den strategiska planen slutfördes och rapporterades.

Upplägg och genomförande

Ett antal arbetsmöten genomfördes och information samlades om vilka omgivande faktorer och stakeholders som ansågs behövas för att det egentliga projektet skall kunna genomföras. En affärsplan och ett GANTT schema inkluderades i den strategiska planen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-04936

Statistik för sidan