Läkemedelsresistens ADA

Diarienummer 2017-04936
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation System
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen för det här förberedande projektet var att tillsammans med Innovationsplasten på Karolinska Universitetssjukhuset göra en Strategisk plan för hur projektet skall genomföras och implementeras.

Resultat och förväntade effekter

Den strategiska planen slutfördes och rapporterades.

Upplägg och genomförande

Ett antal arbetsmöten genomfördes och information samlades om vilka omgivande faktorer och stakeholders som ansågs behövas för att det egentliga projektet skall kunna genomföras. En affärsplan och ett GANTT schema inkluderades i den strategiska planen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.