Läkemedel mot bröstcancerstamceller

Diarienummer 2013-01091
Koordinator Cormorant Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 15 538 kronor
Projektets löptid februari 2013 - maj 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013