Lagning av betong med hjälp av alkalifila bakterier

Diarienummer 2014-04862
Koordinator INDIENZ AB
Bidrag från Vinnova 345 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Bakterier lagar betongsprickor. Ett antal bakterier ur en stamsamling som företaget Indienz AB äger har visat sig tåla högt pH i betong samt har förmåga att bilda kalciumkarbonatkristaller som ´kittar´ ihop betongsprickor. Detta sker genom att sprickorna fylls ut och att det nybildade materialet fästs vid väggarna av betongsprickorna. Våra resultat indikerar att projektet lyckats. Praktiska försök med den privata sektorn har startats. Ett stort kontaktnät inom cement/betong och byggnadsindustrin har etablerats.Bakterierna är ofarliga för människan.

Resultat och förväntade effekter

Med tanke på det stora intresse som visats förväntar vi oss att fortsatt utveckling kommer att ske. De resultat som nu finns uppmanar oss att fortsätta detta projekt.

Upplägg och genomförande

I den bästa av världar skulle vi helst ha startat praktiska försök direkt med tanke på den korta tid som stått till förfogande. Detta kunde inte ske pga. att vi behövde fastställa vilken/vilka organismer som var lämpliga. Detta skedde under den tid vi etablerade kontakter med byggindustrin. En konklusion är att denna typ av projekt tar tid samt att vi har utnyttjat tiden optimalt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.