Lågkostnadssystem för mätning av växthusgaser

Diarienummer
Koordinator SenseAir AB
Bidrag från Vinnova 866 500 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2012
Status Avslutat