Lacksystem

Diarienummer 2010-02511
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet inriktar sig på att framställa polymerer för användning inom olika lacksystem. Polymererna ska fungera som bindemedel inom flera olika lacksystem: band-, trä- och klarlack för utomhusbruk. Projektets mål är att skapa en/flera bandlacker och trälacker som har framställts av en hög halt förnyelsebara produkter och som liknar befintliga lacksystem. Ett ytterligare mål är att framställa en klarlack som har en mycket hög UV-beständighet vid utomhusanvändning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har pågått sedan tidigare inom EcoBuild (SP) och ett samarbete mellan SP och Perstorp AB är etablerat. Arbetet kommer att fokuseras kring vidareutveckling av befintliga och nya polymerer med hjälp av Perstorps AB expertis. Vidare utveckling och utvärdering av olika lacksystem, där polymererna kommer att agera som bindemedel, kommer att ske både kort- och långsiktigt. Detta är en fortsatt studie för att utveckla nästa generations lacksystem.

Upplägg och genomförande

Under projektperioden kommer flera olika polymerer att syntetiseras och analyseras. Polymererna kommer att framställas på Perstorp AB. Polymererna kommer vidare att ingå i olika lacksystem, vilka kommer att appliceras på metall och träsubstrat. Utvecklingen av systemen sker på SP. Lacksystemen kommer att utvärderas med avseende på fysikaliska egenskaper (vidhäftning, färg, beständighet) samt med exponeringsförsök och accelererad åldring. Utvärderingen av systemen kommer att ske dels på SP, dels i Australien (Kioloa, NSW).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.