Labmiljöer för fordonselektronik (SME och OEM)

Diarienummer 2009-04799
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2010
Status Avslutat