L-Fam II, Lätt hanterings- och geometristyrande utrustning för automatiserad montering

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för ekonomi och teknik
Bidrag från Vinnova 5 600 000 kronor
Projektets löptid april 2005 - december 2008
Status Avslutat