Kvicksilveråtervinning förstudie FP7

Diarienummer
Koordinator MRT System International AB
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02019

Statistik för sidan