Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvicksilveråtervinning förstudie FP7

Diarienummer
Koordinator MRT System International AB
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02019

Statistik för sidan