Kvicksilveråtervinning förstudie FP7

Diarienummer 2010-02019
Koordinator MRT System International AB
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat