Kväveutsläpp från gruvområden - miljöeffekter och naturlig kväverening i recipienter

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap
Bidrag från Vinnova 3 486 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01680

Statistik för sidan