Kväverika glas och glasytor för högteknologiska och speciella applikationer

Diarienummer 2015-04809
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Inst. för byggd miljö och energiteknik
Bidrag från Vinnova 1 831 500 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-09-16

Syfte och mål

Projektet har till stora del nått sina mål, dock med vissa modifieringar. Kväverika glas och tunna filmer i olika system har producerats. Dessa glas och tunna filmer har bättre egenskaper, t.ex. mekaniskt (3 gånger hårdare), kemiskt (hållbarare) och optiskt (högre brytningsindex och bandgapvärden) jämfört med konventionella oxidglas och tunna filmer. Dessa kvävehaltiga glas kan tillverkas med laserteknik på mindre än 5 minuter och kan alltså vara kostnadseffektiva jämfört med konventionell smältning under flera timmar.

Resultat och förväntade effekter

Corning Incorporated, NY, USA har visat tydligt intresse för kväverika glas och tunnfilmer för högteknologiska applikationer. Målet att etablera kontakter med kanaler för potentiella tillämpningar är uppnått i rimlig omfattning. . Forskningsresultaten från vistelsen kommer att leda till patent och vetenskapliga publikationer, cirka tre publikationer och ett/två patent kommer att resultera från projektet. Nätverket med såväl vetenskapliga som industriella kontakter i och utanför USA har utökats betydligt.

Upplägg och genomförande

Projektets utfall är lyckat. Viss försening orsakades av att erhålla O1-visumet. Projektplanen - som planerades i samråd med båda organisationerna (LNU, Sweden and Corning Incorporated USA) visade sig vara genomförbar till största delen. Ett och ett halvt års projekttid var en lämplig tid för att få erfarenhet från den andra organisationen, d v s Corning Incorporated. Det var också fördelaktigt att kunna resa tillbaka till Sverige regelbundet och en för projektledaren viktig aktivitet att föreläsa och ansöka om bland annat VINNMER-projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.