Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvantifiering av luftridåers skyddsverkan i entréer - koncept på mätstandard

Diarienummer
Koordinator Frico AB - Frico AB, Sävedalen
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet initierades för att forma ett underlag för en framtida mätstandard för luftridåers skyddsverkan. Inom ramen för projektet har Frico samarbetat med RISE för att utveckla kunskaper kring alternativa mätmetoder och allmän labbmetodik. Kunskapen har Frico använt för att ta en ledande roll i dialogen inom Eurovent arbetet med att ta fram en Europeisk mätstandard för luftridåer, se bilaga Eurovent REC 16-1 Air curtain unit - Classification, test, conditions and energy performance calculations.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har Frico verifierat att den teoretiska mätmetoden fungerar i praktiken och är repeterbar, se bilaga xxx. Mätmetoden kan användas för att jämföra skyddsverkan på olika apparater. Frico har också idag ett uppdaterat lab. för mätningar vilket förbättrar våra möjligheter att utveckla state-of-the-art luftridåer framöver. Eurovents publikationen ’Eurovent REC 16-1 Air curtain unit’ kommer utgöra grunden för branschens kommunikation mot luftridåmarknadens olika intressenter framöver.

Upplägg och genomförande

Projektet har synkroniserats mot pågående dialog inom Eurovent vilket innebär att arbetsplanen justerades med avseende till innehåll och kalendertid. Tänkt CFD analys ersattes av praktiska mätningar Resultatet är att luftridåbranschen idag har en verifierad mätstandard för luftridåers skyddsverkan, dock behöver denna konfirmeras av ytterligare något laboratorium innan spridning på marknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05657

Statistik för sidan