Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvalitetssäkring och egenkontroll som service

Diarienummer
Koordinator INCOORD INSTALLATIONSCOORDINATOR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 006 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en plattform för egenkontroll för både projektering och produktion i byggprojekt. Dessa egenkontroller hålls vanligtvis separerade från varann vilket leder till en nästintill obefintlig erfarenhetsåterföring från produktion till projektering. Plattformen möjliggör en gränsöverskridande kommunikation då alla aktörer har möjlighet att skapa samarbeten genom egenkontrollen. Det kan t ex göras genom att bygga “erfarenhetsloopar” eller processer som andra användare också kan vara en del av.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet förväntades kunna användas i byggprojekt direkt efter projektets slut. De primära användarna för tjänsten är projektörer och entreprenörer som behöver utföra egenkontroller för sitt egna arbete. Plattformen är lanserad och tillgänglig för att användas i byggprojekt. Förväntningarna i projektet var att ta fram en tjänst som var användarvänlig, enkel att använda med funktionalitet för att skapa, utföra och dela egenkontroller.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet byggde på att först gå igenom befintlig forskning och rapporter inom området och utveckla en förståelse för de underliggande utmaningarna. Vidare verifierades detta genom samtal med potentiella användare. En utvärdering gjordes också om hur machine learning och blockchain kan underlätta, förenkla och skapa transparens i byggprocessen. Gamification utvärderades som den metod som kan skapa engagemang och intresse hos användarna. Webbapplikationen utvecklades utifrån en kravspecifikation som successivt växt fram under projektets gång.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 september 2020

Diarienummer 2018-05167

Statistik för sidan