Kvalitetskontroll av förpackningar med laserteknologi

Diarienummer
Koordinator GasPorOx AB
Bidrag från Vinnova 144 108 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Avslutat