Kvalitetsklassa planglas, oförstörande

Diarienummer 2012-02847
Koordinator ACOUSTIC AGREE AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Den genomförda förstudien visar att det finns ett samband mellan hållfasthet och det skadevärde som erhålls från Acoustic Agrees oförstörande provningsteknik. Tekniken kan användas för att identifiera glas med skador som påverkar hållfastheten negativt och skulle kunna användas för att lokalisera och sortera ut skadade glas och därmed ingå i ett system för att klassificera konstruktionsglas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att Acoustic Agrees oförstörande provningsteknik kan användas för kvalitetsklassning av planglas. Genom att kvalitetsklassa planglas och eliminera de glas med störst antal skador och sämst hållfasthet kan säkerhetsmarginalerna och materialåtgången minskas. Klassificerat konstruktionsglas på marknaden resulterar i kostnadseffektiv användning av planglas i bärande konstruktioner. Det underlättar även för att fastställa riktlinjer för dimensionering av glaskonstruktioner.

Upplägg och genomförande

Forserum Safety Glass har tillhanda hållit glas för två serier med opåverkade glas och en serie med glas som åsamkats en känd skada innan analys och provning. Alla glasen har mätts hos Acoustic Agree med oförstörande icke-linjär ultraljudsanalys och därefter har hållfastheten bestämts vid Lunds Tekniska Högskola. Resultaten från analysen och provningen har visat att det finns en god korrelation mellan skadevärdet och hållfastheten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.