Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvalificerad lättviktsleverantör

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

För att stärka sin plats i lättviktsvärdekedjan behövde Brogrens Industries utöka kompetensen kring formning av avancerade material för lättviktsapplikationer. Projektets aktiviteter var därför fokuserade kring att bredda lättviktskompetensen genom att bygga ny kompetens kring formning av skalprodukter i avancerade lättviktsmaterial. I projektet togs en konceptuell processkedja fram som sedan optimerades med hjälp av FE-simulering. Projektet underlag ledde fram till att Brogrens kunde genomföra nödvändiga investeringar för formning av lättvikskomponenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har stärkt Brogrens Industries konkurrenskraft genom att de har breddat sitt erbjudande inom lättviktsteknik genom att skaffa ny, unik kompetens kring formade produkter i avancerade, svårformade material. Det breddade lättviktserbjudandet kommer att öka attraktiviteten för internationella kunder. Direkta resultat av projektet är att de kan erbjuda en nya, formade produkter tillverkad in-house. Projektet var inriktat mot komponenter och material för flyg och rymd, men är applicerbart för alla branscher där svårformade material används, t ex för gasturbiner.

Upplägg och genomförande

Aktörer i projektet var Brogrens Industries och RISE IVF. För att klara toleranskrav på detaljen behövde formningsprocesser optimeras med hjälp av FE-simulering. Följande aktiviteter genomfördes i projektet: 1.Konceptuell produktionskedja med formningssteg 2.Gapanalys av kompetens 3.Optimering av produktionskedja 4.Realisering av ny lättviktsvärdekedja 5.Projektledning, rapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04766

Statistik för sidan