Kvalificerad lättviktsleverantör

Diarienummer 2018-04766
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

För att stärka sin plats i lättviktsvärdekedjan vill Brogrens utöka kompetensen kring formning av avancerade material för lättviktsapplikationer. Projektets aktiviteter är fokuserade kring att bredda lättviktskompetensen genom att bygga ny kompetens kring formning av skalprodukter i avancerade lättviktsmaterial, inkluderat hur detaljerna kvalitetssäkras. För att klara toleranskrav på detaljen behöver formningsprocessen optimeras i projektet, där simulering kommer användas som verktyg.

Förväntade effekter och resultat

Genomförande av projektet stärker företaget konkurrenskraft genom att de breddar sitt erbjudande inom lättviktsteknik genom att skaffa ny, unik kompetens att leverera formade produkter i avancerade, svårformade material. Det breddade lättviktserbjudandet kommer även öka attraktiviteten för internationella kunder. Direkta resultat av projektet är att kunna erbjuda en ny, formad produkt tillverkad in-house. Projektet är inriktat mot komponenter och material för flyg och rymd, men är applicerbart för alla branscher där svårformade material används, t ex för gasturbiner.

Planerat upplägg och genomförande

Aktörer i projektet är Brogrens Industries och RISE IVF. För att klara toleranskrav på detaljen behöver formningsprocessen optimeras i projektet, där simulering kommer användas som verktyg. Följande aktiviteter är tänkta att ingå i projektet 1.Konceptuell produktionskedja med formningssteg 2.Gapanalys ny kompetens 3.Optimering av produktionskedja 4.Realisering av ny lättviktsvärdekedja 5.Projektledning, rapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.