Kurs för rådgivare- Immaterialrätt när det handlar om dataspel och appar

Diarienummer
Koordinator Patent- och registreringsverket - PRV Stockholm
Bidrag från Vinnova 225 785 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att höja kunskapen om immaterialrätt i samband med datorspel och appar hos rådgivare och på så sätt förbättra förutsättningarna för unga innovatörer att lyckas med sina innovationer. Vi tror att alla deltagare ökade sin kunskapsnivå och fick med sig ny nyttig kunskap.

Resultat och förväntade effekter

83 personer anmälde sig till utbildningen vilket vittnar om ett stort intresse för ämnet. En del av de 83 anmälda valde senare att vara med via webben och en antal anmälde sjukfrånvaro vilket resluterade i att 63 personer från totalt 33 olika organisationer var på plats i Stockholm och ett stort antal var med via webben.

Upplägg och genomförande

Utbildningen genomfördes med utgångspunkt från ett verkligt exempel som moderatorn själv varit med om. En panel bestående av 4 expert på varumärke/design, upphovsrätt, avtal och patent fick hålla korta presentationer om ´sitt´ ämne för att sedan ge moderatorn råd i hans konkreta och verkliga exempel, därefter följde en diskussion med deltagare, moderator och expertpanel. Kursen hölls i en lokal i Stockholm och webbsändes även live via Vinnovas Bambuser-kanal. En twitterlänk lades upp för kursdeltagarna dels för att kunna dela med sig av åsikter men även för att ställa frågor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.