Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan

Diarienummer 2018-00496
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 584 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Projektets syfte är att öka möjligheterna för svensk industri att utvecklas, höja kvaliteten i sin digitalisering, samt ta till sig och möta Industri 4.0. Projektets mål är att genomföra kunskapsspridande workshops med minst 20 industriföretag och deras tjänsteleverantörer, samt genomföra kunskapsspridande aktiviteter under och efter projektet.

Förväntade effekter och resultat

Vi vill hjälpa företagen att ta till sig och anamma förändringarna som Industri 4.0 kommer innebära. Vår förhoppning är att vi, med vår kunskap från 15 års arbete med innovation och förändringsarbete, kan föra en dialog med företagen om hur de kan ta till sig dessa lösningar och denna utveckling för att lösa konkreta problem.

Planerat upplägg och genomförande

Under våren 2018 identifieras ett 20-tal intressanta små- och medelstora företag som faller inom definitionen av projektets målgrupper. Då förbereds även materialet inför workshops samt bokning av workshoptillfällen tillsammans med företagen. Under hösten 2018 genomförs workshops under vilka företagen visas konkreta problem från deras industri och hur de lösts med hjälp av digitalisering. Detta kompletteras med information om den akademiska utveckling som sker inom området, samt den övergripande digitaliseringstrenden.

Externa länkar

Detta projekt är nära kopplat till arbetet i projektet SPIN och nyheter om projektet kommer publiceras på SPINs sida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.