Kunskapsspridning avseende forskningsprogrammet om kvinnors företagande

Diarienummer 2010-02792
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 675 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att med utgångspunkt från forskningsprogrammet om kvinnors företagande genomföra en rad olika aktiviteter avseende kunskapsspridning.

Resultat och förväntade effekter

Att genomföra två policyseminarier, ett specialtema i tidningen Entré, artiklar i e-entré, en Estradföreläsning samt en större slutkonferens. Därutöver läggs det mesta av det som tas fram in i Kunskapsbanken på Esbris hemsida.

Upplägg och genomförande

Esbri kommer att arbeta i samråd med VINNOVA avseende vilka forskningsprojekt som ska främst lyftas fram. Därefter arbetar Esbri med att popularisera som sprida kunskapen i de olika kanaler och mötesplatser som specificerats ovan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.