Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv

Diarienummer
Koordinator Veolia Transport Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 499 998 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01451

Statistik för sidan