Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv

Diarienummer
Koordinator Veolia Transport Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 499 998 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - mars 2009
Status Avslutat