Kunskapslyft för Kollektivtrafikbranschen

Diarienummer 2009-01151
Koordinator Svensk Kollektivtrafik Service AB
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2012
Status Avslutat