Kunskapslyft för Kollektivtrafikbranschen

Diarienummer
Koordinator Svensk Kollektivtrafik Service AB
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01151

Statistik för sidan