Kunskapsintensiv uppdragsplanering med ömsesidigt initiativtagande för samverkande autonoma system

Diarienummer 2013-01206
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 3 968 708 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att ta fram metoder för uppdragsplanering som kan hantera till exempel tidsosäkerhet, operatörsmedverkan (mixed initiative) med kunskapsstöd i form av en ontologi. Arbetspaketet om planering har utökats så att de ursprungliga målen (planering av handlingar med tidsosäkerhet, resursanvändning, planeringsdomän) har utvidgats med nya uppdragstyper (övervakning), externa tidsscheman, samt bränsleoptimering. Arbetspaketen om mixed initiative och ontologier har minskat i omfattning som kompensation för utökningen inom planering.

Resultat och förväntade effekter

De nya algoritmerna stödjer planering / interaktion för en bred uppdragsklass som tidigare måste hanteras för hand, vilket ger stora tids- och kvalitetsvinster. Stor vikt har lagts vid att utveckla metoder som inte snävt begränsas till nuvarande problem-beskrivning utan direkt stödjer framtida utökningar. Detta ger en utmärkt bas för framtida forskning. Projektet har bidragit med idéer som har använts i förberedelsearbetet till forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en serie iterationer: Ny teori leder till prototyp-utveckling som ger feedback till nästa steg inom teorin. Denna beprövade metod har fungerat utmärkt och har gett Saab stora möjligheter att (om)prioritera utvecklingsområden under projektets gång. Vissa perioder har samarbetet förtätats genom att en Saab-anställd har arbetat på LiU en dag i veckan. Att fortsätta med detta även under sista året hade varit värdefullt, men var dessvärre inte möjligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.