Kunskapsförmedlingen

Diarienummer
Koordinator com-onweb International AB
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produktframtagning, dvs produktutveckling, produktion, eftermarknad och produktstöd. De presenterade resultaten kommer från den forskning som bedrivs inom Sveriges ledande forskningsprogram. Syftet med Kunskapsförmedlingen är att föra ut resultat från forskning inom produktframtagningsområdet till industrin samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv. Projektet har genomförts planenligt avseende redaktion, drift och vidareutveckling av Kunskapsförmedlingen under 2014.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att webbplatsen Kunskapsförmedlingen fortsätter att vara en samlingsplats för svensk forskning inom produktframtagning.

Upplägg och genomförande

Genomförande har varit genom en ledningsgrupp bestående av forskningsfinansiärer inom området produktframtagning samt utförare i form av upphandlade redaktions- och utvecklingskonsultresurser, som har genomfört uppdraget enligt dokumenterade beslut i ledningsgruppen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-02849

Statistik för sidan