Kunskapscentrum för eko-effektiva och beständiga träbaserade material och produkter

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 19 199 996 kronor
Projektets löptid december 2006 - november 2009
Status Avslutat

Externa länkar